Welkom in mijn blog...

Welkom in het thevandijks weblog. Dit log gaat over van alles waar ik zo mee bezig ben. 

"Alles wat voortreffelijk is, is even moeilijk als zeldzaam" Spinoza 1632-1677

 Disclaimer - Dit weblog geeft slechts de persoonlijke mening door van de schrijver. De artikelen geven nooit de mening weer van organisaties waar schrijver bij aangesloten is of vertegenwoordiger van is.  

 

The Day The Music Died

The Day The Music Died 


Middengolf omroep uitzendingen -of zoals we het in 2015 noemen AM- vinden plaats in Nederland vanaf de jaren 20 van de vorige eeuw, eerst via de langegolf en vanaf het midden van de jaren 30 op de middengolf. Helaas komt hier een einde aan op 1 september wat de publieke Nederlandse omroep, op deze dag schakelt het NPO de laatste AM zenders van Radio 5 uit.
Herinneringen komen boven aan 31 augustus 1974 toen moesten de radio stations voor de kust van Nederland, de zeezenders sluiten met uitzenden! Om hier even aan terug te denken een klein overzicht met geluid fragmenten van die gedenkwaardige tijd, nu alweer 41 jaar geleden! 
Als eerste ging die dag Radio Veronica na 14 jaar uitzenden uit de lucht.

De Norderney het zendschip van Radio Veronica. ©HvD

De Norderney het zendschip van Radio Veronica. ©HvD
Radio Veronica zond het laatste uur uit van 17.00 tot 18.00 uur. Hier is het laatste uur te downloaden in studiokwaliteit. Download hier 

Radio Atlantis sloot haar programma's af op zaterdag 31 augustus 1974 om tien over zeven, de Nederlandstalige uitzendingen waren al eerder op 25 augustus 1974 gestopt. Luister hier naar het fragment sluiten Atlantis op 25 augustus De Engelstalige uitzendingen gingen nog door tot 19.10 op 31 augustus 1974. Luister hier naar het laatste uur op 31 augustus 1974.

Het zendschip van Radio Atlantis wordt op 1 september 1974 de haven van Vlissingen binnen gesleept met behulp van het kraanschip Onrust.
Radio Noordzee zond live uit van de MEBO 2 vanaf 29 augustus 1974 toen alle DJ's aan boord van de MEBO 2 kwamen. De twee laatste uren zijn uitgezonden vanaf 1800 uur toen Radio Veronica al uit de lucht was. Download hier uur 1 van 1800 tot 1900 uur  (10.4 mb) Download hier uur 2 van 1900 tot 2000 uur  (10.5 mb).


De MEBO 2 het zendschip van Radio Noordzee ©foto HvD

De MEBO 2 en de Angela het tender schip van RNI in 1976 ©foto HvD

De MV. Mi Amigo 1974 ©foto HvD 1973
Nadat op 29 augustus 1974 de MV. Mi Amigo koers gezet had naar de Engelse kust, ging Radio Mi Amigo en Radio Caroline door met uitzenden. De MV. Mi Amigo zou nog tot 19 maart 1980 uitzenden vanuit de Knock Deep. link

De Dolfijn met de MV. Mi Amigo op sleeptouw naar de Knock Deep voor de Engelse kust augustus 1974. Met op de voorgrond Ronan O'Rahilly.
Luister hier naar een fragment (1.1 mb) met Tony Allan met het doorgaan van Radio Caroline 1 september 1974.
Op 31 augustus 2014 was het 40 jaar geleden dat de zeezenders voor de Nederlandse kust moesten sluiten, dit werd herdacht met een grote show in Ahoy in Rotterdam onder de titel The Day The Music Died.

Standpunt SP Gouda PWA kazerne en het Islamitische Centrum / de Ark / Gemiva

Standpunt SP Gouda PWA kazerne en het Islamitische Centrum / de Ark / Gemiva
Aanleiding
Vanaf oktober 2014 is de herbestemming van de Prins Willem-Alexander (PWA) Kazerne een terugkerend onderwerp in de Goudse gemeenteraad. In eerste instantie vroeg het college naar de wensen en bedenkingen van de gemeenteraad. De raad werd gevraagd naar de voorkeur voor vestiging van een Islamitische Centrum (IC) of de school De Ark in
combinatie van een kinderdagverblijf van Gemiva met woningbouw. Tijdens de
raadszitting op 8 oktober 2014 heeft de SP fractie een lichte voorkeur uitgesproken voor vestiging van de Ark/Gemiva in combinatie met woningbouw, dit mogelijk gemaakt door een ABC-constructie, op die locatie in Gouda Noord.

Motie raad naast zich neergelegd
Hoewel er een meerderheid in de raad bestond voor deze constructie, heeft
het college niet deze wens van de oppositiepartijen en de VVD overgenomen.
Het college heeft het plan terug naar de tekentafel gestuurd, het bestuur van het IC ging
met de Ark en Gemiva een traject van gesprekken in dat uiteindelijk geleid heeft tot het
huidige plan voor gezamenlijke huisvestiging van een IC met Moskee met plek voor 1500
gebedsplaatsen, een school (de Ark) en een kinderdagcentrum (Gemiva).

Communicatie met buurtbewoners
Tijdens het hele traject is er in het geheel niet of nauwelijks gesproken met de omwonenden
van de PWA Kazerne. Veel bewoners van Gouda Noord zijn geschokt over de manier waarop het stadsbestuur met hun woonsituatie en leefbaarheid in de wijk omgaat. De wijze van communiceren door het college met de buurt is de SP een doorn in het oog.

Wat zijn onze bezwaren bij het huidige plan?
Ten eerste: de grootte van de moskee (1500 gebedsplaatsen) in combinatie met die locatie (Gouda Noord) is voor de SP vanuit haar beginselen niet aanvaardbaar.
De SP is van mening dat voorzieningen als winkelcentra, kerken, bibliotheken, buurthuizen en moskeeën in de buurt op loop- of fietsafstand gevestigd moeten zijn. Dit om het ouderen en lichamelijk beperkten/gehandicapten makkelijk te maken om dit soort voorzieningen te bezoeken. Ook om te voorkomen dat wijken alleen slaapwijken worden, zoals Goverwelle waar wijkvoorzieningen verdwenen zijn.
Dus een kleine wijkmoskee zou een prima voorstel zijn volgens de SP. Een voorstel waar ook de buurt niet tegen is. Maar dan denken we aan maximaal 300 gebedsplaatsen. Een prima aanvulling op de 3 bestaande moskeeën wat ons betreft.

Ten tweede heeft de SP grote zorgen over de verschillende vormen van overlast die zullen ontstaan, waarbij de verkeersoverlast en de parkeeroverlast de meest prangende zijn.
Het college heeft het voornemen om de bestaande bus sluis op de Calslaan te verplaatsen,
kosten € 30.000 tot € 100.000. Wij vinden een dergelijke kostenpost voor de gemeente
enerzijds totaal onaanvaardbaar, anderzijds wordt het verkeersprobleem volgens ons zo niet opgelost.

Ten derde hebben wij grote problemen met de milieuaspecten van het plan, het milieu gaat door al het extra autoverkeer en het groepsverkeer naar o.a. de moskee extra belast worden. Beter is de bestaande moskeeën te laten voortbestaan, of aan te passen. Op die manier kunnen de gelovigen de gebedshuizen in hun eigen buurt bezoeken.

Ten vierde de gevraagde investering. Slechts ten opzichte van de Ark heeft de gemeente een zorgplicht voor onderwijs huisvestiging, iets wat de gemeente verwaarloosd heeft sinds 2004! Het vestigen van de Ark in de PWA-Kazerne vereist een investeringsbudget van € 4,2 mln. Het huisvesten van het kinderdagverblijf van Gemiva, waar geen zorgplicht van de gemeente Gouda voor bestaat, bedraagt € 2,8 mln. Een bedrag wat uit de huuropbrengst opgebracht moet worden.
De totale kredietaanvraag is dus € 7 mln. De gemeente Gouda bezit veel leegstaand onroerend goed, nu opnieuw te investeren in een zeer onzeker financieel project als dit is volkomen onaanvaardbaar voor de SP. Gouda heeft al grote financiële problemen op de zorg en jeugdzorg, ook in 2016. Het lijkt ons belangrijker die problemen op te lossen dan nu te gaan investeren in onroerend goed. Het huidige voorstel is een ongedekte cheque, waar wij niet aan mee zullen werken!
Dit gevoerde financieel beleid is een vervolg op de voorgaande colleges, die in Gouda het geld flink uitgegeven hebben aan zeer grote projecten zoals het nieuwe zwembad, het Huis van de Stad en de nieuwe bibliotheek. Hierdoor is de schuldenpositie van de gemeente Gouda dramatisch.
Bovendien zijn er nog onduidelijkheden met betrekking tot de financiering van het IC en de moskee. Er zijn verhalen uit Oost bekend dat moslims onder druk gezet worden om geld te geven, anders worden deze mensen uitgesloten van  de islamitische gemeenschap of moskeeën. Wij vinden dit een ongewenste en zorgelijke situatie, waaraan de gemeente Gouda door middel van de ABC-constructie niet zou moeten meewerken.

Slotwoord
Wij maken ons in het algemeen grote zorgen over het proces dat gevolgd is door het college, men roept maatschappelijke onrust op in de Goudse samenleving. Tegenstellingen in de Goudse samenleving worden onnodig op scherp gezet door het college. Bovendien is Gouda nu helaas weer landelijk nieuws, en niet in positieve zin. Wij hoopten dat na 17 december 2014 het college het vervolgproces beter en duidelijker met de buurt vooraf zou communiceren. Dit is helaas in onze ogen weer niet gebeurd. Dit college praat over burgers, maar niet met burgers. Dit is geen open bestuursstijl. Als men participatie verwacht van onze Goudse samenleving, dan zal het college toch echt eerst zelf het goede voorbeeld moeten geven.

Hans van Dijk en Lenny Roelofs
SP Gouda Raadsfractie

AD Groene Hart 7 november 2014

 

AD Groene Hart 7 november 2014

Burgemeester Oudewater: 1,2 cent voor de beiaardier is te duur.

Burgemeester Oudewater: 1,2 cent voor de beiaardier is te duur.

Afgelopen zaterdag werd het carillon 11 oktober 2014 van de St. Michaëlstoren in Oudewater weer eens bespeeld. Oud-stadsbeiaardier Gildas Delaporte, mocht nu op kosten van een private stichting het carillon weer eens bespelen ter gelegenheid van het 750-jarig bestaan van Oudewater. Na afloop van dit prachtige concert verscheen zowaar Burgemeester Verhoeve op het balkon van het kerkelijk centrum tegenover de kerk.
De burgemeester kwam de boodschap verkondigen dat het het gemeentebestuur had behaagd Gildas Delaporte te benoemen tot Stadsbeiaardier! Goed nieuws? Wordt de schande van 2012 nu alweer voor 50% ongedaan gemaakt? Nee, dan kennen we het Gemeentebestuur Oudewater nog niet! Delaporte mag vanaf nu ONBEZOLDIGD stadsbeiaardier van Oudewater zijn! Gefeliciteerd!
De schaamte volledig voorbij, zwaaide de burgemeester ook nog eens alle lof toe aan de „participatiesamenleving” die zich volgens hem hiermee van zijn beste kant laat zien: „waar de overheid een stapje terug moet doen, zetten de burgers een stapje bij.” Hij doelde daarmee op de toezegging van de stichting Mooyman-Martens het stads-carillon van Oudewater enige malen per jaar door Delaporte te laten bespelen.
Het gemeentebestuur van Oudewater is sinds 2012 de mening toegedaan dat het onverantwoord is de stadsbeiaardiers nog langer op kosten van de gemeente te laten spelen. Het liep ook wel in de papieren, een beiaardconcert in Oudewater, door 2 beroepsmusici, kostte tot 2012 wel 1,2 eurocent per inwoner! Weliswaar was er geen burger die het gemeentebestuur gevraagd had hem van die last te ontheffen, maar het vooruitdenkende college van B&W had de beiaardiers maar vast ontslagen. Een functie (het bespelen van de carillons in Nederland is inmiddels door de Rijksoverheid erkend als Immaterieel Cultureel Erfgoed) die in Oudewater sinds 1601 ononderbroken, óók in tijden van oorlog en crisis, in stand was gehouden, moest nodig de nek worden omgedraaid.En nu horen we de burgemeester zeggen: „Oudewater is trots op het feit dat we Delaporte tot onze stadsbeiaardier kunnen benoemen. Oudewater herstelt daarmee een oude traditie.” Een beroepsmusicus mag vanaf nu voor de gemeente Oudewater zijn vak gehéél onbezoldigd uitoefenen. En hij mag, als hij daar zin in heeft, met de pet rondgaan bij de lokale liefdadigheidsclubs. Beiaardconcerten à 1,2 cent per inwoner, instandhouding van een historische traditie, van immaterieel Erfgoed: Burgemeester Verhoeve past ervoor
, en wil voor een dubbeltje op de eerste rang zitten. Voor hem is deze culturele traditie zelfs geen cent waard.

  

SP Gouda roept wethouder Werger op te stoppen met telefonische herindicatie in de zorg

SP Gouda roept wethouder Werger op te stoppen met telefonische herindicatie in de zorg

Vandaag heb ik artikel 38 vragen gesteld over de telefonische (her)indicatie

Vanuit zowel ons SP meldpunt zorgklachten als persoonlijke gesprekken afgelopen weken, werd recentelijk door verschillende cliënten gemeld dat de gemeente een telefonische (her)indicatie uitvoert van de toegewezen aantal uren thuiszorg en huishoudelijk hulp. SP Gouda roept de wethouder op om deze gang van zaken te stoppen

Voor veel mensen die een indicatie hebben voor hulp, veranderen de omstandigheden vaak in negatieve zin door de jaren heen. Door toenemende ouderdom, progressieve ziekte of het wegvallen van het netwerk zal voor veel mensen de vraag om hulp door de jaren heen toenemen, zeker niet afnemen. Bij vele clienten is het aantal toegezegde zorguren verminderd na uitsluitend een telefonisch herindicatie gesprek.

Bij de genoemde recente gevallen zou in het telefoongesprek door de gemeente ambtenaar worden gerefereerd aan de bezuinigingsopdracht die de gemeente heeft. De simpele reden van bezuiniging kan volgens de SP nooit een criterium zijn om te bepalen hoeveel hulp en ondersteuning iemand nodig heeft.

De SP vindt dat een verandering/vermindering van uren altijd beargumenteerd moet worden in relatie tot de huidige gezondheidssituatie van de cliënt. Telefonische indicaties leiden tot slechte beoordelingen van de benodigde zorg, omdat de risico's op incomplete informatie vergroot wordt. . De SP vindt het van belang dat er bij een (her)indicatie altijd een gesprek plaatsvindt met de cliënt, mantelzorgers en de betrokken zorgprofessional.

Voor de SP staat het belang van de mens voorop, hierin past de door de gemeente gehanteerde handelswijze van telefonische indicatie niet. De fractie van de SP heeft door middel van vragen aan de wethouder opgeroepen om te stoppen met deze handelswijze.

Vanuit het Huis van de Stad worden mensen hun zorg afgenomen!

Beiaardcultuur op de Nederlandse lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed

Beiaardcultuur op de Nederlandse lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed

Afgelopen maandag 25 augustus werd door de Nederlandse Klokkenspel-Vereniging het certificaat ondertekend waarmee de plaatsing op de lijst van Immaterieel Erfgoed  een feit is. Namens de Nederlandse Klokkenspel-Vereniging tekende de heer Gerard Bal en namens het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed mevrouw Ineke Strouken. 

De plechtigheid vond plaats in het Museum Speelklok in Utrecht, na de ondertekening vond er een beiaardconcert vanaf de Domtoren plaats georganiseerd door de Utrechtse Klokkenspel Vereniging waarbij de stadsbeiaardier Malgosia Fiebig samen speelde met Jeroen en Sandra van Veen op piano. 

Directeur A.I. van Museum Speelklok Klaas Dirk Bruintjes.

Namens het NKV sprak de heer Gerard Bal

Voorzitter van de Utrechtse Klokkenspel Vereniging Erik Kerpen.

Directeur van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed Ineke Strouken. 

De ondertekening door Ineke Strouken en Gerard Bal.

Sinds 2012 maak ik deel uit van het bestuur van de Nederlandse Klokkenspel-Vereniging, de eerste twee jaar als voorzitter en sinds mei 2014 als bestuurslid, deze erkenning geeft de vereniging een enorme boost om ons in te zetten voor de promotie van de beiaardkunst.

Na de bijeenkomst bezocht ik nog het concert vanaf de Domtoren, ik maakte het volgende filmpje.

Torenmuziek Gouda - Maandag 11 augustus 2014 20.15 uur vanaf de Sint Janstoren

Torenmuziek Gouda - Maandag 11 augustus 2014  20.15 uur vanaf de Sint Janstoren

Midori Conneman is in Tokyo (Japan) geboren. Zij studeerde piano aan het Utrechts conservatorium en beiaard aan de Nederlandse Beiaardschool te Amersfoort. In 2000 won
zij de 3de prijs in de Internationale Beiaardwedstrijd te Oudenaarde (B). Als freelancebeiaardier speelt ze ook in andere Europese landen en vervangt zij regelmatig in Gouda.
Sinds 2004 heeft zij een eigen praktijk voor pianolessen in haar woonplaats Waddinxveen. Sedert 2012 maakt ze deel uit van een duo dat zich toelegt op Japanse muziek, bewerkt
voor piano / beiaard en shakuhachi (bamboe fluit).  Sinds kort maakt zij deel uit van een kamermuziek kwartet.

                       

Midori Conneman op de Goudse Markt

Op maandagavond 11 augustus 2014 speelt Midori een mix van klassieke werken waaronder van Bach, Elgar en Marchetti op het Hemony carillon van de Sint Janstoren, de aanvang van het concert is om 20.15 uur, de beste luisterplek is de tuin bij het Museum GoudA die speciaal voor deze gelegenheid open gesteld is. Programma boekjes zijn gratis verkrijgbaar in de luistertuin bij Museum GoudA.

Het volgende concert is op maandagavond 18 augustus door de stadsbeiaardier Boudewijn Zwart.

 

HOME CONTACT 

 

 

Torenmuziek Gouda Maandagavond 4 augustus 2014 aanvang 20.15 uur

Torenmuziek Gouda

Maandagavond 4 augustus 2014 aanvang 20.15 uur

Marc Van Bets kerkbeiaardier van de Sint Romboutskathedraal te Mechelen (B)

Maandagavond 4 augustus 2014 gaat de derde zomeravond carillon bespeling plaatsvinden vanaf de Goudse Sint Janstoren, dit keer door een gastbeiaardier Marc Van Bets de kerkbeiaardier van de St. Romboutstoren te Mechelen (België). Marc Van Bets groeide op in een muzikaal gezin en kreeg zijn eerste muzieklessen aan het Stedelijk Conservatorium van Mechelen. Hij volgde er klassieke gitaar en zang. Jarenlang zong hij mee in het radiokoor van de BRT. Begeesterd door de Mechelse  beiaardklokken en na vele bezoeken op de St. Rombouts toren van Mechelen liet hij zich inschrijven aan de Koninklijke Beiaardschool Jef Denyn, en behaalde zijn laureaartsdiploma in 1996. Marc Van Bets is de kerkbeiaardier van de Sint Romboutskathedraal te Mechelen en treedt als gastbeiaardier op in binnen- en buitenland.

Het concert start om 20.15 uur en de beste luisterplaats is de Catharina Gasthuistuin van het Museum GoudA. Daar worden gratis programma’s verstrekt. Maar ook de stille straatjes in de directe omgeving vormen een prachtig klankbord en geven een unieke luisterervaring.

 

Torenmuziek Gouda maandagavond 28 juli 20.15 uur

Zomeravond carillonconcert door Gideon Bodden 28 juli 2014 vanaf 20.15 uur.

Gideon Bodden bij de speeltrommel uit 1691 op de Goudse Sint Janstoren.

Op maandagavond 28 juli 2014 is de museum tuin Achter de Kerk in de oude binnenstad weer opengesteld voor luisteraars naar het beiaardconcert op het carillon van de Sint Janstoren. Op deze maandagavond geeft Gouwenaar Gideon Bodden een beiaardconcert met muziek van Carl Philipp Emanuel Bach, Johannes Brahms en Johann Sebastian Bach. Gideon Bodden woont in Gouda en is stadsbeiaardier van Amsterdam, Schoonhoven en Hilvarenbeek. Hij won beiaardconcoursen, waaronder de Koningin Elisabethwedstrijd in Mechelen (B). Geeft carillonconcerten in binnen- en buitenland, houdt lezingen over de beiaardkunst. Gideon Bodden is specialist op het gebied van het ontwerpen van klokprofielen en het stemmen van beiaardklokken. Gideon heeft ondermeer de nieuwe klokken in het carillon van Moordrecht gestemd! Gideon Bodden was van 2009 tot 2012 voorzitter van de Nederlandse Klokkenspel-Vereniging en maakt nog altijd deel uit van het bestuur van deze in 1918 opgerichte vereniging

Het carillon van de Sint Janstoren is het beste te beluisteren in de museum tuin bij Museum GoudA, deze tuin is dankzij de medewerking van het Museum open vanaf 20.00 uur. Hier zijn ook gratis programma boekjes te verkrijgen met alle zomeravond carillonconcerten daarin vermeld. 

Het volgende concert is maandagavond 4 augustus. Die avond treed een gastbeiaardier op, Marc Van Bets de kerkbeiaardier van de ST. Romboutstoren te Mechelen (België)

Torenmuziek Gouda 21 juli 2014

Torenmuziek Gouda

Maandagavond 21 juli 2014 aanvang 20.15 uur

Maandagavond 21 juli start stadsbeiaardier Boudewijn Zwart om 20.15 uur de serie zomeravondconcerten op de beiaard van de Goudse Sint Janstoren. Tot eind augustus kan elke week op maandagavond weer in alle rust geluisterd worden naar de prachtige klanken van het historische carillon. 
De beste luisterplaats is de Catharina Gasthuistuin van het Museum GoudA. Daar worden gratis programma’s verstrekt. Maar ook de stille straatjes in de directe omgeving vormen een prachtig klankbord en geven een unieke luisterervaring. Boudewijn Zwart speelt maandag werken van Händel, Bach en Schubert. 

Boudewijn Zwart stadsbeiaardier van Gouda sinds 1993.

ZOMERAVONDCONCERT
Boudewijn Zwart (Gouda)

Programma:

1 Georg Friedrich HÄNDEL 1685-1759
Harpconcert in Bes op. 4 nr. 6
Allegro
Larghetto
Allegro Moderato

2 Johann Sebastian BACH 1685-1750
Chaconne in d BWV 1004

3 Franz SCHUBERT 1797-1828
Ungarische Melodie D 817
Impromptu in As op. 142 nr. 2
Moment Musical op. 94 nr. 3


Boudewijn Zwart studeerde hoofdvak piano aan het Sweelinck-conservatorium te Amsterdam en beiaard aan de Nederlandse Beiaardschool te Amersfoort. Hij is stadsbeiaardier van o.a. Amsterdam, Bergambacht, Dordrecht, Gouda en Schoonhoven. Daarnaast is hij werkzaam als organist, pianist en componist. Hij is directeur van het Carillon Instituut Nederland en president van de internationale organisatie 'Eurocarillon'. Onder de titel 'Bell Moods' reist hij door heel Europa met zijn eigen ontworpen rijdend Concert Carillon en treedt hij op in samenspel met verschillende muziekformaties (zie ook www.bellmoods.com)

 

De carillon klucht in Oudewater gaat verder...

De carillon klucht in Oudewater gaat verder...

Er is weer een vervolg op wat ik maar de carillon klucht in Oudewater ga noemen! Om maar even weer te geven wat er aan de hand is, in 2012 zijn de stadsbeiaardiers in de stad Oudewater voor door een bezuiniging ontslagen. Hierdoor kwam het prachtige carillon niet alleen zonder bespelers te zitten, nee ook het onderhoud werd niet meer uitgevoerd. Het Oudewaterse carillon is een uniek instrument, in een zeer kleine ruimte bevind zich een complete concert beiaard. Dit instrument is ontstaan uit het oude carillon gegoten in 1950 en 1968 in combinatie met nieuwe klokjes gegoten in 1997. Door de stadsbeiaardiers is dit bijzondere instrument geïntoneerd, hier is bijzonder veel tijd en moeite in gestoken. Helaas door het ontslag van de beiaardiers ging de technische toestand van het mooie carillon snel achteruit, in de zomer van 2012 was het instrument al niet meer bespeelbaar!  De gemeente Oudewater ging hier zeer ondeskundig mee overweg, in plaats van om deskundig advies te vragen bij de ontslagen stadsbeiaardiers ging men zelf op zeer amateuristische manier mee aan de slag. Bovendien gaf men de titel stadsorganist/stadsbeiaardier sinds 1601 als een soort onbezoldigde eretitel aan een organist link zonder betaling! Zo gaat men niet om met beroepsmusici!

 

Deze week kwam er dan een aankondiging op de website van gemeente Oudewater dat het carillon 'gerestaureerd' gaat worden, groot woord voor hard nodig herstel ontstaan door gebrek aan onderhoud dat normaal door de beiaardier uitgevoerd werd.  Bovendien zijn de Oudewaterse burgers en toeristen nu al meer dan 1 1/2 jaar verstoken het carillonspel dat sinds 1601 onderbroken geklonken heeft in het IJsselstadje! Dit slechts met de onderbreking van de oorlogsjaren toen in 1943 de oude beiaard door de bezetter uit de toren verwijderd werd om er kannonen van te gieten. Dit alles door een falend gemeente bestuur! Het herstel gaat op kosten van de Stichting Mooyman-Martens, natuurlijk geen gemeenschap geld, maar ik weet zeker dat oud burgemeester Mooyman zijn geld niet achtergelaten heeft om te verkwisten! Bovendien na herstel gaat er dan weer een stadsbeiaardier aangesteld worden? Of gaat een goedwillende amateur een beetje spelen? Dat kan men de Oudewaternaar toch niet aandoen! Om het verhaal nog even af te maken, en te laten zien hoe amateuristisch de gemeente Oudewater bezig is en voor een kwartje op de eerste rang wil zitten, bij het nieuwsbericht op de gemeente site gebruikt men een foto door mijn gemaakt in 1968 en gepikt van mijn website! Let wel zonder naam vermelding en zonder toestemming! Uiteraard heb ik de gemeente gelijk bericht dat zij snel deze foto moeten verwijderen, anders krijgen ze een gepeperde rekening!

Tot zover maar even de klucht van het carillon van Oudewater, komt ongetwijfeld een vervolg!

 

 

Jackie Lomax 15 september 2013 overleden

Jackie Lomax 15 september 2013 overleden

John Richard 'Jackie' Lomax is op 15 september 2013 overleden. Jackie Lomax is bekend bij elke RNI (Radio Nordsea International) fan met zijn song "How The Web Was Woven" die in het eerste jaar veel op RNI te horen was. Ik heb een Youtube filmpje gevonden!

 

19 augustus 1989 Piraterij op de Noordzee!

Terug in de tijd: 19 augustus 1989 de Nederlandse overheid bedrijft zeepiraterij!Piraterij op de Noordzee! Een van de zwartste dagen in de zeezender geschiedenis, 19 augustus 1989. En een dieptepunt voor de Nederlandse overheid die zich die dag tot zeepiraterij verlaagd heeft. Nadat er op 18 augustus een bootje van de Engelse DTI langzij kwam met een Nederlandse RCD ambtenaar Mart Roumen aan boord met het dreigement dat de zenders uitgeschakeld moesten worden anders zou er hard opgetreden worden. Op 19 augustus kwam er een groot schip in het zicht van de Ross Revenge, de Volans. Dit schip had een bemanning aan boord met Nederlandse waterpolitie en RCD ambtenaren. Rond 12.44 meld Radio Caroline's zendtechnicus Peter Chicago via de zender dat men een vermoeden heeft dat de Nederlanders het zendschip willen enteren in internationale wateren. Even later komt de Volans langzij de Ross Revenge, de Nederlandse politie stapt over van de Volans op de Ross Revenge met getrokken pistool rake klappen uitdelende aan de bemanning van de Ross Revenge. De zenders van de Ross Revenge blijven nog geruime tijd in de lucht. Dan start de RCD aan de ontmanteling van het zendschip. De zenders zelf werden leeg gehaald zodat er enkel, lege behuizing overbleef. Alles werd mee genomen! Duizenden platen, draaitafels,... De AC generator die de zenders van stroom voorziet wordt vernield. Hierbij werd veel drank gedronken door de overvallers, iets wat makkelijk tot een zeer gevaarlijke toestand had kunnen leiden met de getrokken en doorgeladen wapens die de politie de hele tijd bij zich droeg. De hele overval was onder leiding van Nederlandse RCD ambtenaar Mart Roumen, een man die zich later een liefhebber van zeezenders zou noemen! Rond 1800 uur die avond kwam er een boot met pers langzij, daarop verdween de Volans. Men liet de Ross achter zonder zenders, er waren echter nog redelijk veel reserve onderdelen aan boord om later een kleine zender te bouwen zodat Radio Caroline toch weer terug in de lucht kon komen.

1967-2013 No Man Will Ever Forget Monday August 14th Nineteen Hundred and Sixty-Seven

No Man Will Ever Forget Monday August 14th Nineteen Hundred and Sixty-Seven

De Marine ect. Broadcasting Offences Act. ging in op 15 augustus 1967 om 00.00 uur. Radio London gaat als eerste station op 14 augustus om 3 uur in de middag uit de lucht. De laatste plaat op Big L was "A Day In The Life" van de Beatles. Bij aankomst van de DJ's op het Liverpool Street Station wachten er duizenden fans.  Download hier het laatste uur van Radio London 14 augustus 1967 14.00 tot 15.00 uur  (10.5 mb)

Toen Radio London uit de lucht was om 3 uur die middag van 14 augustus 1967 blijf Radio Caroline South vanaf de MV. Mi Amigo uitzenden, Radio Caroline South hield één minuut stilte na het uit de lucht gaan van Big L. Download hier de Tribute to Radio London van Radio Caroline South. (1.9 mb)

Ook Radio Scotland was het slachtoffer van de nieuwe wet, hoewel men nog geprobeerd had een uitzondering te maken aangezien het een Schots station was. Net voor middernacht ging het station uit de lucht. Download het laatste uur Radio Scotland 14 augustus 1967   9.9 mb

Ook Radio 270 ging juist voor middernacht uit de lucht. Download hier het laatste uur Radio 270 14 augustus 1967  10.1 mb

Radio Caroline South en ook het North schip ging door. Radio Caroline North nog legaal tot 31 augustus 1967, aangezien de regering van het Isle of Man de wet nog niet aangenomen had. Radio Caroline veranderde de naam in Radio Caroline International met een kantoor in Amsterdam.  Download hier het doorgaan van Radio Caroline. Deel 1    15.8 mb  Deel 2  12.3 mb

Johnny Walker tijdens de radiodag in Amsterdam 2007

Johnny Walker maakte een strijdlied voor 14 augustus 1967. Luister hier: Johnny Walker - Mans Fight For Freedom  3.1 mb

Tien jaar later werd 14 augustus 1967 herdacht met een grote zeezender conventie "Flashback 67". Robbie Dale zorgt opnieuw voor een stunt door het maken van interviews, die per tape met een klein bootje naar de MV. Mi Amigo gebracht worden. Echter tijdens de gespreken verteld Robbie dat het live uitgezonden wordt via de zender van Radio Caroline en Mi Amigo. Tijdens de afloop van de conventie op 14 augustus 1977 is de tape te horen via de zender van de MV. Mi Amigo, de Engelse politie rukt uit om polshoogte te nemen of er echt geen live verbinding is met het Centre Airport Hotel en de MV. Mi Amigo! De twee uren zijn hier te downloaden. Radio Caroline Radio Mi Amigo 14 augustus 1977 1900-2000 uur 10.6 mb  Radio Caroline Radio Amigo 14 augustus 1977 2000-2100 uur  10.6 mb

In Londen vind 20 jaar later nogmaals een herdenking plaats, "Driftback 67" dit om de herinnering levend te houden aan het invoeren van de Marine , etc, Broadcast Offences (MEBO) Act op 15 augustus 1967.

In 2007 heeft er ook een grote herdenking plaatsgevonden, dit keer door de BBC! Pirate BBC Essex. 

 

 

Terug in de tijd, bom op de MEBO 2 15 mei 1971

Terug in de tijd, bom op de MEBO 2 15 mei 1971

De Mebo 2 in brand, langzij de Volans

Zaterdagavond 15 mei 1971 is alles rustig aan boord van het radiozendschip van Radio Northsea International de MEBO, DJ Allen West draaide zojust ``Melting Pot´´ van Blue Mink de bemanning kijkt TV, plotseling gaat er een zware schok door het schip. Allen denkt dat er een schip in de dichte mist tegen de MEBO was aangevaren, hij rende het dek op en zag nog net drie mannen in een rubberbootje wegvaren. Het achterdek stond in brand! Allen vloog terug naar de studio en schreeuwde ``Mayday! Mayday! We staan in brand..... Van schrik kon hij opeens op de juiste manier ´´Scheveningen`` uitspreken!
Een aantal schepen uit Scheveningen rukt uit om hulp te bieden, waaronder de blusboot `Volans` Rond elf uur sluit Allen West zijn show met de woorden ``De vlammen zijn nu dichtbij de studio, we verlaten het schip. Goodbye and God bless.... Daarna is er nog een Nederlands lid van de bemanning lid te horen, en op het laatst de zendertechnicus  Kurt Baer die uitleg geeft voor de heren Meister en Bollier in Zwitserland. Daarna wordt de zender uitgezet. De bemanning gaat aan boord van de tender ´´Eurotrip´´ van Dick Roos. Het vuur heeft inmiddels de machinekamer, de brug en de meeste slaapplaatsen verwoest. Download hier de noodoproepen vanaf de MEBO 2.

 

Slechte organisatie bij verkeersexamens!

Slechte organisatie bij verkeersexamens!

Vandaag was er in de Krant van Gouda te lezen over de geslaagde organisatie van de verkeersexamens, ondermeer welke BOBO's de linten doorgeknipt hebben! Helaas het was een drama, het programma liep hopeloos uit, de route was zeer slecht aangegeven voor de kinderen. Men heeft geen verplaatsing vermogens in de wereld van 10 a 11 jarige kinderen! Kinderen moeten een route rijden die slecht is aangegeven, door een wijk die ze volkomen onbekend is. Een groot aantal kinderen heeft voorbijgangers de weg moeten vragen! Kortom de organisatie heeft volkomen gefaald! Onze dochter kwam een uur te laat thuis, drijfnat en volkomen overstuur! Organiseer zo'n examen voor kinderen van deze leeftijd in eigen wijk! Van mijn persoon krijgt die Sandra Diks-van Dongen een grote  #FAIL !!!

Donderdag 2 mei 2013

Donderdag 2 mei 2013

Ondanks dat het gisteren een vakantiedag was toch behoorlijk druk geweest, in de ochtend het er even 'van genomen' nieuws lezen, stukje in een boek lezen. Maar gistermiddag een gesprek gevoerd met de burgemeester van Oudewater Pieter Verhoeve, en wel in mijn functie als voorzitter van de Nederlandse Klokkenspel-Vereniging. Sinds 2011 is het mooie carillon van de trotse  Stadstoren niet meer bespeelt! Dit door het wegbezuinigen van de beide stadsbeiaardiers van Oudewater, een functie die sinds 1601 bestond in Oudewater. Een minimale bezuiniging, die nu wel tot resultaat heeft dat de beiaard onbespeelbaar geworden is!  Hopelijk komt er nu snel verandering in de situatie dat Oudewater het zonder de carillon concerten moet stellen! 

In de avond was het tijd voor de SP, tijdens een cursus avond 'Heel de Mens' werd ik zomaar eerste met de quiz met vragen over de gezondheidszorg! Volgend jaar zijn er weer gemeenteraad verkiezingen, en daar gaan we natuurlijk weer ons voor inspannen!

 

BOUDEWIJN ZWART SPEELT TIJDENS KONINGSVAART

BOUDEWIJN ZWART SPEELT TIJDENS KONINGSVAART


De Nederlandse beiaardier Boudewijn Zwart zal op dinsdagavond 30 april tijdens de officiële Koningsvaart op het IJ van Amsterdam optreden met zijn mobiele concert-carillon 'Bell Moods'.

Tijdens de Koningsvaart die van 19.30 tot 21.30 uur duurt en die live over via televisie wordt uitgezonden worden verschillende facetten van het Nederlands cultureel erfgoed belicht. Het carillon is sinds 1500 een karakteristiek muziekinstrument van de Lage Landen. De reizende beiaard van Boudewijn Zwart heeft een totaalgewicht van 3000 kilo en bestaat uit 50 bronzen klokken. Het instrument wordt geplaatst op een ponton dat meevaart met de vaartuigen rond het koninklijk paar. Dit ponton wordt kleurrijk ingericht tegen de achtergrond van typisch Hollandse beelden: tulpen, kaasbootjes, klompbootjes en haringhappers. In de verte kijkt Lange Jan uit de Efteling toe vanaf de kant. Boudewijn Zwart is stadsbeiaardier van o.a. Amsterdam, Dordrecht en Gouda en zal tijdens de vaartocht improviseren over Nederlandse volks- en kinderliedjes en over liederen uit de 16-de eeuwse bundel "Neder-landtsche Gedenck-Clanck" van Adriaen Valerius, waarin ook het "Wilhelmus" en het bekende lied "Merck toch hoe sterck" zijn opgenomen. Uiteraard zal ook het lied 'Tulpen uit Amsterdam' niet ontbreken.


Koningsvaart

Terug in de tijd 20 maart 1980 Zinken van de MV. Mi Amigo 20 maart 1980

Zinken van de MV. Mi Amigo 20 maart 1980
In de vroege uurtjes van 20 maart 1980, twintig minuten nadat de vierkoppige bemanning door een reddingsboot van boord was gehaald, zonk de MV Mi Amigo. Het schip was op een zandbank gelopen, en omdat het op die bewuste plek niet al te diep was, bleef de zendmast maar liefst zes jaar lang boven de golven uitsteken. De bemanning tijdens die bewuste laatste uitzenddag op 19 maart 1980 was voor Radio Caroline: Tom Anderson, Stevie Gordon en Nick Richards. Voor de Nederlandse service was er slechts één persoon aan boord: de huidige directeur van Sky Radio: Ton Lathouwers. Lathouwers draaide bij Radio Caroline onder de naam Hans Verlaan, en was slechts twee dagen tevoren voor het eerst aan boord van de MV Mi Amigo geklommen. "RadioVisie" sprak met Tim Lewis (de echte naam van Tom Anderson), tegenwoordig niet meer actief in radioland. Tim Lewis: - Die Nederlandse jongen, Ton Lathouwers, zat nog maar amper aan boord en twee Engelse bemanningsleden waren na een nacht Radio Caroline in de zeer vroege ochtenduren naar bed gegaan. Ikzelf was tegen middernacht gaan slapen. Alleen Hans Verlaan was die ochtend van de negentiende maart nog wakker om ervoor te zorgen dat er programma's uitgezonden werden. Wel hadden we tegen Ton gezegd dat hij ons wakker moest maken als er iets aan de hand was. Ik herinner me nog dat ik de laatste volledige nacht in het bestaan van de MV Mi Amigo heerlijk en vooral lang heb geslapen. Tegen het middaguur zal het zijn geweest dat Ton op mijn deur klopte en riep: 'Tim, Tim, please wake up, I think there's something wrong!' Ik dacht nog 'Yeah, sure, nieuwe jongen, net aan boord'. Maar ik ging toch maar even kijken. Ik deed de deur naar het dek open, en zag de boei die normaal gezien op zo'n anderhalve mijl afstand lag, rakelings langs het schip voorbijkomen. Meteen realiseerde ik me dat we op drift waren geslagen. Daarop rende ik naar beneden om Stevie Gordon en Nick Richards wakker te maken. Stevie Gordon en Tom Anderson probeerden vervolgens in allerijl om het reserve-anker uit te gooien, dat vier jaar daarvoor na de voorlaatste driftpartij van de MV Mi Amigo aan boord was gebracht. - Wellicht was het beter geweest om eerst contact op te nemen met de kustwacht om hen onze positie te vragen, want we hadden geen idee waar we op dat moment waren. Feit is dat we er na zo'n twee uur in slaagden om het reserve-anker uit te gooien, maar op dat moment bevonden we ons bij hoog water amper een paar meter boven een zandbank. Iets waar we uiteraard geen weet van hadden. Pas nadat het schip weer goed stil lag, werd contact met de kustwacht opgenomen om gewoon even te vertellen dat de MV Mi Amigo was verplaatst. De kustwacht liet vervolgens weten dat het schip in gevaarlijk water lag, en dat er problemen konden worden verwacht. Drie uur later was het laag water. En de MV Mi Amigo bleek plots op een zandbank te liggen. De zee kolkte om ons heen, maar wij lagen helemaal stil. Dat was nog de meest vreemde gewaarwording die dag. - Ondertussen was er druk verkeer met de kustwacht op 2182 kHz. Die wilde meteen na het bekend worden van de nieuwe positie een reddingsboot sturen, maar dat aanbod werd door de vierkoppige bemanning afgeslagen. De problemen begonnen pas goed toen het water tegen een uur of tien 's avonds weer begon te stijgen. Bij elke nieuwe golf klapte de MV Mi Amigo op de zandbank. Lange tijd bevond zich slechts een halve meter water onder het schip. Een golf tilde het op, en vervolgens knalde de schuit weer tegen het zand aan. Alle pompen waren aangezet, en om het kwartier werd het ruim van het schip geïnspecteerd. Men merkte dat tussen twee checks in, vijftien minuten dus, er ook een halve meter water het schip was binnengedrongen. En alle pompen stonden aan, dus was het duidelijk dat het water sneller binnenkwam dan dat het er weer uitging. De noodpompen werden vervolgens ook maar aangezet. Op dat moment bleek tevens de reddingsboot te zijn gearriveerd. Die was weliswaar afgeblazen door de Caroline-bemanning, maar de kustwacht stond erop dat hij toch uitrukte. Dit bleek de redding voor de vier opvarenden van de MV Mi Amigo. Nu ja, ze hadden ook nog in de zendmast kunnen klimmen, die boven water uit bleef steken. De achtersteven van de MV Mi Amigo kreeg de meeste klappen. Juist dit deel knalde tegen de zandbank op dat het een lieve lust was. In het verleden had men op dit gedeelte ook al enkele lekken gehad, en de wand van het schip was er nog maar een paar millimeter dik. Er kwamen snel nieuwe gaten, en eerder gedichte gaten, werden opnieuw opengereten. De bemanningsleden begonnen ondertussen flink moe te worden. Het was ook noodzakelijk dat iemand de wacht hield op de brug. Dus werden de reguliere programma's stopgezet, en noodbanden met nonstop muziek gestart, waarop overigens alle bekende 'Caroline-hits' stonden. Er werd besloten om op het hele uur wel het weerbericht live te presenteren, en tegelijkertijd van de mogelijkheid gebruik te maken om de nummercodes door te geven, zodat ook de Caroline-organisatie aan land wist wat er gebeurde. Tegen middernacht CET gaf de bemanning van de reddingsboot een ultimatum aan de Caroline-bemanning. Volgens de lifeboat was er sprake van een levensbedreigende situatie, en liep ook de bemanning van de reddingsboot zelf gevaar indien men nog langer in de nabijheid van de MV Mi Amigo zou blijven zwalken. Aan de Caroline-mensen de keuze: - Of je verlaat het schip, of we vertrekken nu! - Na ampel beraad en met inmiddels al behoorlijk wat water in de generatorruimte werd unaniem besloten om de MV Mi Amigo te verlaten. - We realiseerden ons dat indien het water iets hoger zou komen, de generatoren zouden uitvallen en we geen stroom meer zouden hebben. Niet echt een prettige gedachte als je op een zinkend schip zit. Ik denk dat we op het allerlaatste moment de juiste beslissing namen -, zucht Tim. Stevie Gordon en Tom Anderson besloten om netjes uit de lucht te gaan. Tegen 01.00 uur werd 'Caroline' van The Fortunes gedraaid. Waarna beide deejays uitlegden dat ze van boord gingen, en de mededeling werd meegegeven dat Radio Caroline hoe dan ook weer terug in de lucht zou komen. Nick Richards zette kort daarop voor de allerlaatste maal de zender van de MV Mi Amigo uit. Vervolgens begon de reddingsoperatie voor de bemanningsleden. Vanaf de zijkant van het schip moesten zij een voor een overspringen. De reddingsboot manouvreerde zich telkens opnieuw vrijwel geheel tegen de MV Mi Amigo aan, maar zou het schip geen enkele keer ook echt raken. De opvarenden van het zendschip werd toegeschreeuwd wanneer ze exact moesten overspringen. Ton Lathouwers deed het als eerste, gevolgd door Nick Richards, samen met... Wilson de kanarie. Vervolgens sprong Tom Anderson en uiteindelijk duurde het nog een volle twintig minuten voordat men ook Stevie Gordon van de boot af had gehaald. - Binnen het half uur daarna gingen de lichten uit, en verdween de MV Mi Amigo langzaam onder de golven - zo vertelt Tim. Het enige dat overbleef van de MV Mi Amigo was de microfoon. Stevie Gordon had kans gezien die te ontkoppelen en in zijn binnenzak te stoppen, voordat hij als laatste het schip verliet. De Zweedse, Britse, Belgische en Nederlandse regeringen ondernamen alles wat tot hun mogelijkheden behoorde om het zendschip te stoppen, maar uiteindelijk bleek het de machtige Noordzee zelf die daar in slaagde.

Herbert Visser

 

 

De MV. Mi Amigo zoals het schip nu op de zeebodem verblijft.

De MV. Mi Amigo nog voor anker in de Knock Deep juni 1979.

Stukjes uit de uitzendingen op 19 maart 1980

Download laatste uitzending vanaf de mv. Mi Amigo 

Download VHF berichten tussen de mv. Mi Amigo en Thames Costguard 

Carillon 'verkwanselt'?

Carillon 'verkwanselt'?

Vandaag was er een artikel te lezen in de Goudse Post  waarin mijn woorden van eerder deze week worden aangehaald "De gemeente Gouda verkwanselt hiermee het hart van het Nederlands cultureel erfgoed, waarbinnen Gouda zo'n voorname rol speelt". Dit in verband met de voorgenomen bezuinigingen door de gemeente Gouda op ondermeer de carillon bespelingen. Lijken grote woorden, zeker voor iemand die niet helemaal thuis is in de Nederlandse beiaardkunst. 

Lijkt allemaal zo eenvoudig, de ambtenaren in het mooie 'Huis van de Stad' in Gouda zien zich voor een doel gesteld om een enorme bezuiniging door te voeren. Hierbij mag niets ontzien worden, alles is mogelijk! Het is inmiddels een publiek geheim dat er miljoenen tekorten zijn in de grondverkopen in Westergouwe, de rijksoverheid gaat nog veel korten op de geldstromen naar de gemeentes. Dit moet ergens op bezuinigd worden. Onder het moto 'alle kleinen beetjes helpen ' wil de burgerlijke overheid ook op de Stadsbeiaardier bezuinigen! Bezuinigen, of misschien wel geheel afschaffen! Hierbij gaat men totaal voorbij aan het feit dat deze functie in Gouda al sinds 1509 bestaat! Het lijkt zo eenvoudig, en overbodig een man (of in Gouda lange tijd!) of vrouw die twee keer in de week de toren van de Sint Janskerk beklimt en wat 'deuntjes' gaat spelen, ach natuurlijk het is wel aardig voor de toeristen of zo, maar niet meer van deze tijd! Kan weg dus! Hierbij gaat men er totaal aan voorbij dat de beiaardcultuur nu net een van de weinige echte Nederlandse cultuur uitingen is, niet alleen het prachtige instrument, maar het spelen tijdens de markt uren op donderdag en zaterdag is immaterieel erfgoed van de eerste orde. Een van de weinige tradities die nog bestaan in Nederland. Zo'n traditie doorbreken roep op hetzelfde gevoel op als het vernielen van de bibliotheek vol met oude manuscripten in Timboektoe! Het instrument op de Goudse Sint Janstoren is gegoten door Pieter Hemony in 1676. Hemony instrumenten zijn voor de beiaardliefhebbers wat de Stradivarius voor violisten zijn! Elke stad in de 17e eeuw moest zo'n instrument bezitten! Gouda was nog net op tijd, in 1680 overleed Pieter Hemony, het Goudse carillon is zijn laatste kunstwerk! Het Goudse carillon is altijd met veel zorg omgeven door de Goudse bestuurders, zelfs in donkere tijden is het carillon hersteld tegen hoge kosten, in 1930 en 1966. De laatste grote restauratie was in 2000, hierbij zijn opnieuw kosten nog moeite bespaard door de gemeente Gouda! Let wel in 2000 was Gouda nog altijd een artikel 12 gemeente! Het niet bespelen van een carillon door een deskundige beiaardier lijd onmiddellijk tot verval van het instrument, in korte tijd is het instrument onbespeelbaar. Het voorbeeld kan dicht bij Gouda gevonden worden, Oudewater  heeft ook een dergelijke bezuiniging door gevoerd. Na een half jaar was de prachtige beiaard onbespeelbaar, tegen hoge kosten heeft een gespecialiseerd bedrijf alles moeten herstellen! 

Niet alleen deze hoge kosten krijgt de gemeente, ook moet men rekenen op de ontslag kosten van de beiaardier. En dit allemaal om een minimaal bedrag te bezuinigen voor de bühne! Het carillon geeft zoveel plezier bij de Goudse burgers, het speelt voor iedereen, ook in bange tijden toen Maria Blom verhulde Nederlandse volksliederen speelde, verhuld om de Duitse bezetter te misleiden zodat die niet de verboden muziek herkende.  Op de maandagavonden in de zomer heeft het carillon een vaste groep luisteraars tijdens de avondconcerten, Gouwenaars, maar ook toeristen die prettig verrast worden door prachtige muziek van een hoog niveau!  Dit de Goudse burger afnemen? Kortzichtig!